99polls.com สวัสดี, แขก [ เข้าสู่ระบบ | ลงชื่อเข้าใช้งาน ]
 
 

เพิ่มโพลใน...ของคุณShare

เงื่อนไขในการใช้

ทำไมบริการจึงไม่เสียค่าใช้จ่าย?

บริการจะใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหากมีการทำตามเงื่อนไขง่ายๆ ของเรา
ในรหัสที่คุณแทรกไว้บนโฮมเพจของคุณ จะมีลิงก์ย้อนกลับไปยัง 99polls.com
และด้วยลิงก์นี้จะทำผู้ใช้บางคนบนโฮมเพจของคุณสามารถเยี่ยมชม 99polls.com ได้ และด้วยเหตุนี้ เราจะทำให้มีจราจรแก่ผู้สนับสนุนของเรา
วิธีนี้เองที่จะทำให้เราสามารถจ่ายบิลค่าเซิร์ฟเวอร์และแบนด์วิธของเราทุกเดือน เพื่อให้บริการดังกล่าวสามารถใช้ต่อไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เงื่อนไขในการใช้

1. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรหัส อย่าลบข้อความโฆษณาของเราออกเนื่องจากโฆษณาช่วยให้บริการนี้อยู่ได้ต่อไป
2. หากรหัสถูกวางในกรอบบนหน้าเว็บคุณ โปรดแน่ใจว่าลิงก์กลับไปยัง 99polls.com ใช้การได้ ถ้า 99polls.com ไม่แสดงผล 100% เมื่อลิงก์ถูกส่ง จะถือว่าคุณละเมิดเงื่อนไขของเรา
3. อย่าลืมที่จะตรวจสอบดูว่าลิงก์กลับไปยัง 99polls.com ใช้งานได้

กรณีที่เงื่อนไขง่ายๆ ข้างต้นไม่ได้รับความร่วมมือ เราก็ไม่สามารถจะให้บริการฟรีแก่ผู้ใช้ของเรา
ดังนั้น ในกรณีที่ระบบควบคุมอัตโนมัติของเราเห็นว่าคุณไม่ได้ลิงก์กลับมายังเรา โฆษณาหรือป๊อบอัพอาจปรากฏอยู่บนโฮมเพจของคุณ ในบางครั้งเราจะตรวจสอบโฮมเพจของคุณโดยอัตโนมัติและด้วยตัวเองและดูว่ารหัสของคุณถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขก็จะทำให้โฆษณาหรือป๊อบอัพปรากฏขึ้น โปรดติดต่อเราถ้าคุณพบว่ามีการโฆษณาหรือป๊อบอัพจากเราในขณะที่รหัสของคุณถูกต้องครบถ้วน แล้วเราจะเช็คดูโฮมเพจของคุณและหยุดโฆษณาดังกล่าวให้

How to Make Money From Your Website
English |  Español |  Italiano |  Français |  Suomi |  Deutsch |  Português |  Türkçe
العربية |  اردو |  Русский |  ภาษาไทย |  中文 |  한국어 |  日本語
หน้าหลัก  เงื่อนไขในการใช้  ตัวอย่าง  เกี่ยวกับเรา 

Copyright (c) 2018 99WIDGETS